Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Zaproszenie do przeprowadzenia audytu

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie audytu projektu współfinansowanego ze środków PFRON zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące przeprowadzenia audytu:

Skip to content