Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

OREW

Ośodek prowadzi działalność edukacyjną oraz rehabilitacyjną dla 60 podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat, z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, dla których czynności dnia codziennego stanowią dużą barierę niejednokrotnie niemożliwą do pokonania.

Dzieci terealizują w ośrodku obowiązek szkolny, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, mogą korzystać z Sali Doświadczania Świata oraz hipoterapii.

Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciu o indywidualne programy pracy oraz Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (DZ.U. z dn. 1 02 2005) – Rozporządzenie MEN z dn. 13.01.2005r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Więcej informacji na stronie www.orew-chorzow.pl i Facebooku.

Skip to content