Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

„Nowa jakość pracy w PSONI Koło w Chorzowie”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Nowa jakość pracy w PSONI Koło w Chorzowie”.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. dla personelu Stowarzyszenia, tj. 39 osób (34 kobiet i 5 mężczyzn).

Celem projektu jest wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii, dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań:

  1. Zakupu ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy – dostosowanego do indywidualnych potrzeb personelu PSONI.
  2. Realizacji szkoleń o ponadstandardowym charakterze.

Wartość projektu:  239 427,50 zł.

Wartość dofinansowania UE: 203 513,37 zł.

Skip to content