Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Projekty

„Sprawni i niezależni”

Łączny okresy trwania projektu od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Projekt Sprawni i niezależni jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I okres finansowania:

  • Dofinansowanie: 840.850,00 zł
  • Całkowita wartość: 864.570,00 zł

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie kompleksowej rehabilitacji ciągłej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia są organizowane dla każdego uczestnika w formie: masażu, fizjoterapii, zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dogoterapii, arteterapii, relaksacji w formie muzykoterapii, terapii funkcjonalnej oraz wykładów dla rodziców. Dzięki temu prowadzimy w sposób ciągły kompleksową rehabilitację i terapię dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia/sesje będą odbywają się w godzinach 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach Stowarzyszenia, już wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obszarem zagrożenia jest stan zdrowia naszych podopiecznych, dlatego też projekt zakłada w zależności od potrzeb prowadzenie w sposób ciągły rekrutacji przez cały okres trwania projektu. Warunkiem przyjęcia do projektu jest wolne miejsce oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i/lub upośledzenie umysłowe.  Zajęcia w zakresie: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, masażu leczniczego, fizjoterapii, relaksacji w formie muzykoterapii, dogoterapii, arteterapii, terapii funkcjonalnej oraz wsparcia w formie wykładów dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych są prowadzone przez doświadczony, wykwalifikowany personel.

Głównymi beneficjentami projektu są podopieczni Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu Podopieczni naszej placówki to osoby w wieku od 24 do 60 lat, osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, które posiadają wielorakie sprzężone niepełnosprawności, cześć z podopiecznych nie sygnalizuje swoich potrzeb fizjologicznych, nie porusza się samodzielnie, posiada zaburzenia psychiczne. Dlatego też celem naszego projektu jest zapewnienie dla każdego beneficjenta działań mających na celu zwiększenie zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD), według którego jest prowadzony proces rehabilitacji. Zajęcia wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w każdym niepełnosprawnym niezależnie od stopnia upośledzenia. Głównymi formami rehabilitacji, są masaż i fizjoterapia. Kolejną formą  oddziaływań są indywidualnych zajęć spotkania z logopedą i psychologiem, natomiast zajęcia grupowe z terapii zajęciowej w formie terapii funkcjonalnej, relaksacji, zajęć z arteterapii, zajęć z pedagogiem oraz dogoterapii. Aby nasze działania można było uznać za kompleksowe i wielowymiarowe obejmujemy wsparciem również rodziców /opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowanie wykładów dla rodziców.

Aktualności dotyczące projektu oraz zdjęcia z zajęć znajdują się na profilu fejsbukowym OW-DDP.

Skip to content