Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Dofinansowanie ze środków PFRON

Projekt Akademia Sprawności jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I okres finansowania:

  • Dofinansowanie: 538.137,00 zł
  • Wkład własny: 28.600,00 zł
  • Całkowita wartość: 566.737,00 zł

II okres finansowania:

  • Dofinansowanie: 537.934,00 zł
  • Wkład własny : 28.600,00 zł
  • Całkowita wartość: 566.534,00 zł

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych samorządów terytorialnych.

  • Dofinansowanie na 2022 r. z PFRON : 1.445.760,00 zł
  • Dofinansowanie na 2022 r. ze środków samorządów terytorialnych: 160.640,00 zł
  • Całkowita wartość: 1.606.400,00 zł

Skip to content