Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Dofinansowanie ze środków PFRON

Projekt Akademia Sprawności jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I okres finansowania:

 • Dofinansowanie: 538.137,00 zł
 • Wkład własny: 28.600,00 zł
 • Całkowita wartość: 566.737,00 zł

II okres finansowania:

 • Dofinansowanie: 574.930,31 zł
 • Wkład własny: 28.600,00 zł
 • Całkowita wartość: 603.530,31 zł

III okres finansowania:

 • Dofinansowanie: 564.718,00
 • Wkład własny: 29.723,00 zł
 • Całkowita wartość: 594.441,00 zł

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych samorządów terytorialnych.

 • Dofinansowanie na 2022 r. z PFRON : 1.445.760,00 zł
 • Dofinansowanie na 2022 r. ze środków samorządów terytorialnych: 160.640,00 zł
 • Całkowita wartość: 1.606.400,00 zł

Skip to content