Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

OW-DDP

Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pobytu

OW-DDP jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi po 24 roku życia z terenu miasta Chorzów i miast ościennych. To pierwsza tego typu placówka w mieście, która oferuje usługi dla tej grupy potrzebujących.

OW-DDP dysponuje 40 miejscami na pobyt dzienny. W pierwszej kolejności przyjmowani są Uczestnicy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy na źródło dofinansowania ze środków publicznych, która określa wysokość odpłatności. Istnieje również możliwość przyjęcia Uczestników za pełną odpłatnością, od których nie wymaga się decyzji administracyjnej. W takim przypadku zawierana jest umowa pomiędzy PSONI Koło w Chorzowie a Uczestnikiem/opiekunem prawnym Uczestnika, w której określa się warunki pobytu i odpłatność za świadczenie usługi.

Zadaniem i celem naszego Ośrodka jest zapewnienie pobytu, opieki i pielęgnacji, rehabilitacji oraz aktywizacji niepełnosprawnych. Podopieczni mają możliwość korzystania z odpowiedniej, indywidualnie dopasowanej terapii, rehabilitacji, masażu. Ponadto organizowane są wycieczki, imprezy i czas wolny (wspólne grille, oglądanie filmów, święta okolicznościowe, imprezy organizowane przez Miasto i Stowarzyszenie), które otwierają niepełnosprawnych na społeczeństwo oraz integrują ich. Ośrodek zapewnia również ogromne wsparcie dla rodziców podopiecznych – odciąża ich od całodziennej opieki nad niepełnosprawnym, zapewnia też wsparcie psychologiczne.

Celem działalności OW-DDP jest:

  • uaktywnienie społeczne Uczestników poprzez umożliwianie im samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • podtrzymanie lub polepszenie funkcjonowania psycho-fizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników,
  • organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Uczestników poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień,
  • koordynowanie przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturalnymi i oświatowymi, poprzez kontakt i działania z innymi grupami w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony OW-DDP na Facebooku.

Tutaj możesz wesprzeć naszą działalność -> siepomaga.pl

 

OW-DDP  Siedziba
OW-DDP  Siedziba
OW-DDP  Siedziba
Skip to content