Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

PSONI

Misja

Naszą misją jest dbanie o godność osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspieranie ich rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży w szczególności w zakresie edukacji, wczesnej interwencji, rehabilitacji oraz terapii grupowej.

Działalność bezpośrednio służąca realizacji naszego celu odbywa się przede wszystkim poprzez prowadzenie placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w których realizowane są programy i usługi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kompleksowej wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, wspierania w samodzielności. Placówki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, ustawy o pomocy społecznej i rehabilitacji w tym rehabilitacji zawodowej.

Zarząd PSONI

  • Zenon Dubiel – Przewodniczący Zarządu
  • Monika Syguda – Wiceprzewodnicząca Zarządu
  • Irena Kurzeja – Skarbnik Zarządu
  • Marzena Karwacka – Sekretarz Zarządu
  • Ewa Świerc – Członek Zarządu
  • Florian Maczek – Członek Zarządu 
Skip to content