Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Zatrudnimy muzykoterapeutę

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie, jako podmiot realizujący z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. „Sprawni i niezależni”, zatrudni na podstawie umowy cywilnoprawnej muzykoterapeutę.

Zadania po stronie wykonawcy:

Zajęcia relaksacyjne poprzez muzykoterapię mają oddziaływać na podopiecznych posługując się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Celem relaksacji jest wyciszenie umysłu, wyciszenie emocji, rozluźnienie napięcia skumulowanego w ciele.

Skip to content