Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca to pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, podczas którego na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. Kolorowe skarpetki, koniecznie nie do pary to symbol niedopasowania społecznego, ale też genotypowego z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa.

Skip to content