Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Nabór uczniów do OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie  ogłasza nabór uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w wieku od 3 do 25 lat. Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w grupach przedszkolnych oraz edukacyjno-terapeutycznych.

Nabór obejmuje dzieci i młodzież posiadającą: aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Chorzowski OREW to miejsce wyjątkowe, przyjazne dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.  Oprócz zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową, mamy do zaoferowania możliwość uczestniczenia przez dziecko w zajęciach z zakresu psychodramy oraz aktywizacji poprzez sztukę – Integracyjna Grupa Teatralna Outsider.  Placówka  realizuje również  brytyjski program The Gateway Award. Więcej informacji na temat działającej przy ośrodku grupy teatralnej oraz programu TGA na stronach:  www.orew-chorzow.pl oraz na FB.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:30 lub telefoniczny – 32 246 11 62.

Oferta OREW – pobierz

Skip to content