Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że w 2022 roku:

• Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz w siedzibie Ośrodka pokój 101.

• Kolejność składania wniosków w roku bieżącym nie będzie brana pod uwagę. Wnioski zostaną rozpatrzone dopiero po Uchwale Rady Miasta zatwierdzającej podział środków PFRON na poszczególne zadania.

• Druki wniosków można pobrać ze stron internetowych – www.ops.bip.chorzow.eu , www.opschorzow.pl lub w pokoju 112.

Wnioski są przyjmowane w pokoju 101.

Skip to content