Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Uczestnicy WTZ radzą sobie z nudą…

Niestety zajęcia w WTZ są zawieszone, ale nasi podopieczni radzą sobie jak mogą z nadmiarem wolnego czasu. Dzięki komunikatorom internetowym oraz założonej grupie na Facebooku uczestnicy i terapeuci są w ciągłym kontakcie. Wspierają się, pomagają sobie, a także chwalą się zdjęciami! 🙂

Skip to content