Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Wiosna w ogrodzie WTZ

Uczestnicy WTZ w ramach zajęć terapeutycznych dbają o ogród. Efekty można zobaczyć na zdjęciach. Brawo!

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością...

Oferta pracy

PSONI Koło w Chorzowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zatrudni nauczyciela oligofrenopedagoga.

Zatrudnimy muzykoterapeutę

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie, jako podmiot realizujący z Państwowym Funduszem...

Dzień Ziemi

W OREW-ie obchodzono Dzień Ziemi. To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i...

Uczniowie OREW-u w kinie

Uczniowie OREW-u wybrali się do kina na film "Kung Fu Panda 4". Film się podobał, wycieczka bardzo udana.

Oferta pracy

PSONI Koło w Chorzowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zatrudni fizjoterapeutę oraz psychologa klinicznego.

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wiele radości, uśmiechu i nadziei. Niech te Święta przyniosą ze sobą mnóstwo pięknych chwil w gronie...

Uroczyste śniadanie wielkanocne w WTZ

Uroczyste śniadanie wielkanocne to coroczna tradycja w Warsztacie. Uczestnicy i pracownicy WTZ w miłej i świątecznej atmosferze spędzili dzisiejszy...

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca to pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, podczas którego na całym świecie odbywają się imprezy, których...

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Ośodek prowadzi działalność edukacyjną oraz rehabilitacyjną dla 60 podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat, z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, dla których czynności dnia codziennego stanowią dużą barierę niejednokrotnie niemożliwą do pokonania.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Od września 2010 roku przy OREW realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole, posiadających stosowne opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz w ramach umowy z NFZ. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pobytu

OW-DDP jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi po 24 roku życia z terenu miasta Chorzów i miast ościennych. To pierwsza tego typu placówka w mieście, która oferuje usługi dla tej grupy potrzebujących.
OW-DDP dysponuje 40 miejscami na pobyt dzienny…

Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ działa od 1 sierpnia 1994 r. Powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych działających w chorzowskim Kole PSONI. Obecnie skupia 60 osób – w zdecydowanej większości z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej…

Prosimy o przekazanie 1,5% Twojego podatku na rozwój naszych dzieci

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000340997

Nr konta: 25 1050 1243 1000 0023 3494 4515

PSONI Koło w Chorzowie

Ozdobnik ikona cytryny

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Ozdobnik ikona pomarańcza

OWI

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ozdobnik ikona maliny

OW-DDP

Ośrodek Wsparcia
Dzienny Dom Pomocy

Ozdobnik ikona jagody

WTZ

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Skip to content