Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Projekty

„Akademia sprawności”

 

Łączny okresy trwania projektu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie kompleksowej rehabilitacji ciągłej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy zorganizować dla każdego uczestnika działania w formie: masażu, fizjoterapii, zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dogoterapii, arteterapii, relaksacji w formie muzykoterapii, terapii funkcjonalnej oraz wykładów dla rodziców.

Prowadzenie w sposób ciągły kompleksowej rehabilitacji i terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia/sesje będą odbywają się w godzinach 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku w pomieszczeniach Stowarzyszenia, już wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zajęcia w zakresie: terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, masażu leczniczego, fizjoterapii, relaksacji w formie muzykoterapii, dogoterapii, arteterapii, terapii funkcjonalnej oraz wsparcia w formie wykładów dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych będą prowadzone przez doświadczony, wykwalifikowany personel.

Głównymi beneficjentami projektu są podopieczni Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu Podopieczni naszej placówki to osoby w wieku od 24 do 60 lat, osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, które posiadają wielorakie sprzężone niepełnosprawności, cześć z podopiecznych nie sygnalizuje swoich potrzeb fizjologicznych, nie porusza się samodzielnie, posiada zaburzenia psychiczne. Dlatego też celem naszego projektu jest zapewnienie dla każdego beneficjenta działań mających na celu zwiększenie zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD), według którego będzie prowadzony proces rehabilitacji. Będą to zajęcia wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w każdym niepełnosprawnym niezależnie od stopnia upośledzenia. Głównymi formami rehabilitacji, które chcemy zaproponować są masaż i fizjoterapia. Kolejną formą  oddziaływań są indywidualnych zajęć spotkania z logopedą i psychologiem, natomiast zajęcia grupowe z terapii zajęciowej w formie terapii funkcjonalnej, relaksacji, zajęć z arteterapii, zajęć z pedagogiem oraz dogoterapii. Aby nasze działania można było uznać za kompleksowe i wielowymiarowe obejmujemy wsparciem również rodziców /opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowanie wykładów dla rodziców. 

Harmonogram

Bezpieczny WTZ
Skip to content