Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Ankieta dotycząca dostępności w turystyce dla osób ze szczególnymi potrzebami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi ogólnopolską i anonimową ankietę internetową dot. turystyki osób ze szczególnymi potrzebami. Wyniki ankiety pozwolą na lepsze poznanie problematyki dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do udziału w ankiecie -> Ankieta dotycząca dostępności w turystyce dla osób ze szczególnymi potrzebami

Skip to content