Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Wizyta policjantów w WTZ

W Warsztacie odbyło się kolejne spotkanie z Panami Policjantami z Komisariatu II chorzowskiej Policji. Bezpieczeństwo, przemoc, poszanowanie mienia, odpowiedzialność karna to bardzo ważne tematy, które zostały omówione przez naszych gości.

Skip to content