Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Logo PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Chorzowie

Uroczyste obchody 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ćwierć wieku Warsztatu Terapii Zajęciowej!

W dniu 18 września w ogrodzie Warsztatu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia WTZ. Przybyło wielu zaproszonych gości, rodzice i opiekunowie uczestników, nasi przyjaciele. Uczestnicy WTZ przygotowali program artystyczny, były wspomnienia, przeglądanie kronik, snucie planów na przyszłość, życzenia, gratulacje…

——
O Jubileuszu napisano na stronie internetowej PFRON – czytaj

Skip to content